Giá trị định giá Đất đường Đường Số 9, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

84,170,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,336,624 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
92,587,858 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
78,610,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 9, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)