Giá trị định giá Đất đường Đường Số 14, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

46,041,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
36,832,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
50,645,155 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,793,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 14, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)