Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

68,822,460 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,057,968 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
75,704,706 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
82,662,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)