Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

92,890,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
74,312,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
102,179,308 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
99,907,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)