Giá trị định giá Đất đường Đường Số 13, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

84,534,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,627,840 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
92,988,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
82,078,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 13, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)