Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

127,500,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
102,000,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
140,250,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
88,125,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)