Giá trị định giá Đất đường Đường Số 1107, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

89,205,120 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
71,364,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
98,125,632 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
97,819,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 1107, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)