Giá trị định giá Đất đường Đường Số 11, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

66,023,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
52,818,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
72,625,410 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
91,203,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 11, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)