Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

93,766,990 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
75,013,592 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
103,143,689 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
89,361,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)