Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10E - Khu A, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

99,646,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
79,716,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
109,610,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,094,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10E - Khu A, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)