Giá trị định giá Đất đường Sáu Thiện, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

29,415,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
23,532,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
32,356,775 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
30,013,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sáu Thiện, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)