Giá trị định giá Đất đường Năm Đường, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

31,841,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,473,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,025,375 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,489,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Năm Đường, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)