Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 60, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

10,823,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
8,658,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
11,905,740 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,373,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 60, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)