Giá trị định giá Đất đường Phà Rạch Miễu, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

6,825,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
5,460,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
7,507,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
16,373,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phà Rạch Miễu, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang)