Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

15,675,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
12,540,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
17,242,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
93,374,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)