Giá trị định giá Đất đường Đường 196 Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

189,081,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
151,265,520 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
207,990,090 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,203,450 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường 196 Phố Nối, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên)