Giá trị định giá Đất đường Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

27,875,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,300,344 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
30,662,973 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
31,746,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)