Giá trị định giá Đất đường Bà Giang, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

36,287,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
29,029,824 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
39,916,008 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
32,387,670 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bà Giang, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)