Giá trị định giá Đất đường Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

169,848,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
135,878,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
186,833,460 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
191,843,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)