Giá trị định giá Đất đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

199,154,830 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
159,323,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
219,070,313 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
203,959,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)