Giá trị định giá Đất đường Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

109,375,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
87,500,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
120,312,885 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
153,700,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)