Giá trị định giá Đất đường Phà Bình Khánh, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

53,618,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
42,895,104 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
58,980,768 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
34,696,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phà Bình Khánh, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)