Giá trị định giá Đất đường Đào Tông Nguyên, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

62,443,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
49,955,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
68,688,125 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
35,383,590 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Tông Nguyên, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh)