Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

62,592,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
50,073,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
68,851,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
87,630,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Yến, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)