Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

328,354,170 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
262,683,336 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
361,189,587 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
197,877,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Trỗi, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)