Giá trị định giá Đất đường Đào Duy Từ, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

118,242,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
94,594,080 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
130,066,860 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
223,410,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Duy Từ, Phường 17, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)