Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Lượng, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

66,650,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
53,320,608 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
73,315,836 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
80,231,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Lượng, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)