Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Linh, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

81,682,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,346,096 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
89,850,882 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
81,456,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Linh, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)