Giá trị định giá Đất đường Đình Đông, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

59,160,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
47,328,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
65,076,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
83,053,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đình Đông, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng)