Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Đừng, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

173,037,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
138,430,320 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
190,341,690 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
257,909,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Đừng, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)