Giá trị định giá Đất đường Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

202,082,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
161,666,288 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
222,291,146 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
240,715,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Xuân Hòa, Phường 7, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)