Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

239,023,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
191,219,168 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
262,926,356 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
228,064,620 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Văn Đừng, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)