Giá trị định giá Đất đường An Bình, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

271,168,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
216,934,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
298,285,416 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
242,027,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (An Bình, Phường 6, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)