Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Trọng Trí, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

43,892,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,113,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
48,281,596 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
63,758,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Trọng Trí, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)