Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Rành, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

5,166,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
4,132,880 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
5,682,710 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,423,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Rành, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)