Giá trị định giá Đất đường Cây Gõ, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

1,976,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
1,581,456 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
2,174,502 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
3,387,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cây Gõ, Xã An Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)