Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

61,527,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
49,222,160 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
67,680,470 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
99,906,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)