Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

484,693,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
387,755,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
533,163,180 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
485,587,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)