Giá trị định giá Đất đường Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

576,000,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
460,800,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
633,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
490,699,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)