Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Phạm Tuân, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

165,270,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
132,216,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
181,797,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
123,055,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Phạm Tuân, Phường 9, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)