Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

179,199,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
143,359,872 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
197,119,824 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
154,846,860 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)