Giá trị định giá Đất đường Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

172,613,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
138,090,752 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
189,874,784 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
161,506,940 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ba Vân, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)