Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Công Trứ, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

82,000,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
65,600,256 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
90,200,352 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
103,169,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Công Trứ, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội)