Giá trị định giá Đất đường Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

167,415,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
133,932,032 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
184,156,544 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
111,766,720 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đại An, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội)