Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

327,668,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
262,135,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
360,435,625 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
704,099,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)