Giá trị định giá Đất đường Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

1,020,613,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
816,490,528 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
1,122,674,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
669,920,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)