Giá trị định giá Đất đường Ngô Sỹ Liên, Phường 14, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

68,650,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
54,920,592 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
75,515,814 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
47,095,200 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngô Sỹ Liên, Phường 14, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)