Giá trị định giá Đất đường Cây Sung, Phường 14, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

39,547,530 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,638,024 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
43,502,283 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
50,133,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cây Sung, Phường 14, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)