Giá trị định giá Đất đường Ngô Quyền, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

105,401,920 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
84,321,536 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
115,942,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
105,872,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngô Quyền, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)