Giá trị định giá Đất đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

38,800,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
31,040,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,680,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
38,800,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội)